top of page
קבצן בנוגה, ידידיה איש שלום, 2021

אנשים באמצע הדרך

ידידיה איש שלום

הראי"ה קוק

צויר עבור ספרו של אבי - פרופ' בנימין איש שלום |  הרב קוק - בין רציונליזם למיסטיקה, בהוצאת רסלינג, 2019

צבעי שמן על בד, 35/35, 2019

ידידיה איש שלום, הרב קוק, 2020

מוכר הפיצוחים | שוק מחנה יהודה

צבעי שמן על בד, 20/30, 2012

מוכר הפיצוחים.jpg

יוסל ברגנר בסטודיו | תל אביב

צבעי שמן על בד, 25/25, 2018

ידידיה איש שלום, יוסל ברגנר בסטודיו , תל אביב 2019

אריה וצבי, נכי צה"ל | בית הלוחם, ירושלים

צבעי שמן על בד, 40/50, 2012

צבי ואריה - נכי צהל 2012 ידידיה איש שלום

על הלחם לבדו | מתחם נגה, תל אביב - יפו

הוא עמד בפינת רחוב תל-אביבית, רוכן מעל צמד פחים ירוקים ומיישיר מבטו אל עוברים ושבים, אשר חלפו על פניו והשפילו ראשם. כתובות גרפיטי על קירות הבתים סביב זעקו ערכים וצדקנות אך הוא עצמו נשכח מראשי ה"צודקים". מול שני פחים, "זכור ושמור", מחפש לו מעט צדק נשכח. מעוטר בזקן וקמטי חכמה, חסר בושה וחסר זהות, חכם או כסיל בתהומות המציאות, הוא הולך לו לבדו, "נגד החיים".

צוייר עבור הספר "מגילת קהלת" - פרופ' אביגדור שנאן בסיוע מיטל בלומנטל גורדון, בהוצאת בית אביחי וידיעות ספרים.

צבעי שמן על בד, 30/40, 2020

קבצן בנוגה, ידידיה איש שלום, 2021

סבא אברהם

סבא אברהם איש שלום ז"ל. סבא איבד את רוב משפחתו בשואה, ברח, שרד, לחם ונפצע למען הקמת המדינה והמשיך ופעל למענה כל חייו..

"אני שייך לדור אחרון לשעבוד וראשון לגאולה", אמר סבא, "אך אל לנו לשכוח מאין באנו ומי והיכן שורשינו".​ 

למעשה, סבא היה המורה הראשון שלי לציור, שפתח לי את העולם הזה, ישב איתי בילדותי, והנחה אותי בסבלנות רבה, צעדים ראשונים בעיפרון ופרספקטיבה.

צבעי שמן על בד פשתן לא מעובד, 35/45, 2013

ידידיה איש שלום, סבא אברהם, 2013

חוזה המדינה

צבעי מים על נייר, 100/70, 2014

חוזה המדינה 2014.jpg

בדוכן דגים | שוק מחנה יהודה, ירושלים

צבעי שמן על בד, 20/30, 2012

ידידיה איש שלום , בדוכן דגים | שוק מחנה יהודה, ירושלים 2012

הכנר הירושלמי, רח' יפו, ירושלים

צבעי שמן על בד, 50/70, 2013

ידידיה איש שלום, הכנר הירושלמי, 2013

סבתא אהובה, בטי הלפרן | שווייץ

צבעי שמן על בד, 30/30, 2018

סבתא בטי הלפרן - ידידיה איש שלום - 2018

פרופ' ראובן וברטה פוירשטיין | ירושלים

דודי היקרים והאהובים ז"ל

צבעי מים על נייר, 30/32, 2015

ידידיה איש שלם - ראובן וברטה פוירשטיין - 2015

אברהם יצחק ויטלסון ז"ל | חבר נפש, ניצול שואה

את אברהם הכרתי מהשכונה בה גדלתי ונפגשנו בביתו לקידוש ושיחה מדי שבת בבוקר במשך מעל 8 שנים. שוב ושוב שמעתי את סיפוריו הנוראיים מגטו לודז', ממנו נשלח בין הראשונים למחנה אושוויץ, אותו בנה במו ידיו מבלי לדעת מה הוא בונה. הוא שרד את אושוויץ ואת צעדת המוות למטהאוזן ולאחר המלחמה עלה ארצה.

אברהם סיפר לי כי לא ידע מה תאריך הולדתו העברי וקבע אותו ליום העצמאות, שבסמוך לו גם נפטר. במילים האלה סיימתי את ההספד אודותיו:

"בחייך אברהם, בנית לא רק את מחנה אושוויץ אלא גם את מדינת ישראל. בחרת לחיות כאן ובנית פה בית ומשפחה למופת ובאופן סמלי בחרת ביום הולדתה של המדינה כיום הולדתך. והיום, בערב היום הזה, אתה מגיע למנוחתך השלמה, אך לנו תחסר מאוד."

צבעי שמן על בד, 30/40,  ירושלים,2011

ידידיה איש שלום, אברהם יצחק ויטלסון ז"ל, חבר יקר ניצול שואה

סבא אברהם בצעירותו

עיפרון לבן על נייר שחור בטכניקת גריד, 35/45, 2015

ידידיה איש שלום- סבא אברהם בצעירותו - 2015

דיוקן ברכיבה עירונית | ציריך, שווייץ

צבעי מים על נייר, 100/140, 2014

דיוקן ברכיבה עירונית | ציריך, שווייץ
bottom of page